krátky popis banneru
včelařská prodejna
 Kontakt
Doležalův med
  Polizy 9
  50327   Lhota pod Libčany
  +420 774 153 490
  +420 605 222 286
 

QR code
KONTAKT
Tekutý včelařský oblek
Profi včelařské oblečení
Varroa Controller, léčení
Včelařský areál, kurzy pro včelaře, medobraní

Dotace pro včelaře

Dobrý den,

na naši včelařské prodejně Vám rádi poradíme v oblasti dotačních programů. V České republice může včelař dosáhnout hned na několik druhů dotací: Krajské dotace, Evropské dotace, ,,Velké unijní,, dotace, které zabezpečuje Státní zemědělský intervenční fond a také lze získat podporu od obcí.

Níže Vám přiblížíme Evropské dotace, ,,Velké unijní,, s názvem Investice do hmotného majetku, dříve nazývaná Technická pomoc. Dané dotace zabezpečuje Státní zemědělský intervenční fond.

 1. Platnost dalšího kola dotací:

  • Druhé kolo dotací je aktuálně v platnosti a zahrnuje veškeré nákupy realizované od 1.8.2023 do 31.7.2024.
  • Žádost a jiné dokumenty je nutné podat nejpozději do 15.7. 2024
  • Termín výplaty dotací od 15.10. 2024.
 2. Minimální pořizovací cena zařízení:

  • Minimální nákupní cena jednoho zařízení musí činit 10 000 Kč včetně DPH.
  • Požadavek může být složen z více zařízení (nákupní ceny jednotlivých zařízení se sčítají, celková hodnota musí přesáhnout 10 000 Kč včetně DPH).
  • Celková výše dotace je 150.000 Kč na žadatele.
  • Krácení dotace je možné při vysoké poptávce žadatelů.
  • K žádosti je dále třeba doložit:

   Doklad o nákupu (fakturu, prodejku) s datem vystavení a úhrady v období od 1.8.2023 do 31.7. 2024.

   Doklad o úhradě.

  • Hotově - nic nekládáte. Na dokladu musí být uveden způsob platby.
  • Převodem z účtu, online platby - dokládáte výpis z účtu.
  • Dobírkou - další doklad není nutný, pokud je uvedeno na dokladu, že byl hrazen dobírkou.
  • Fotodokumentace jen v případě, že cena zařízení přesáhne sumu 40.000 Kč nebo pokud žádáte o dotaci na zařízení pro chovatele s více než 150 včelstvy.  

 3. Určení dotace:

  • Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů.
  • Činí 80% skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé zařízení.
  • Maximální částka dotace je stanovena dle tabulek níže.
  • Celková maximální výše dotace na všechna nová zařízení je 150 000 Kč.
 4. Omezení výše čerpané dotace poptávky v ČR:

  • V případě převisu poptávky  v České republice dojde k poměrnému snížení dotace.
 5. Upozornění týkající se žadatelů o dotaci:

  • Dotace na pořízení nového zařízení jsou určeny pro všechny chovatele včel evidované u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., nejpozději k 31.12.2021.
  • Nelze žádat o dotaci na technickou pomoc pro včelaře, kteří byli evidováni po 1.1.2022.
  • Výše dotace je následně rozdělena podle počtu chovaných včel - do 150 včelstev a nad 150 včelstev, s podrobnostmi v příslušné tabulce.
 6. Žádosti o dotace se podávají přes žadatele:​​​​

Při nákupu včelařského vybavení na dotace Vám rádi pomůžeme se zařízením. sepsání dotací a poradenstvím zdarma. Termín odevzdání žádostí i s fakturami je do 15.7.2024.

Na našem eshopu jsme pro Vás připravili záložku - Včelařské dotace, kde naleznete aktuálně přehledně spravovaný včelařský sortiment, na který můžete čerpat Evropské dotace, rádi je pro Vás zdarma zařídíme.

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc:

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, kterou lze na dané zařízení získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH

POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s maximálně 150 včelstvy)

MAXIMÁLNÍ Dotace v Kč na 1 kus

1

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) - ruční medomet

 12 000 Kč

2

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) -  medomet s elektrickým pohonem

30 000 Kč

3

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

18 000 Kč

4

Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

6 000 Kč

5

Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

18 000 Kč

6

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

4 000 Kč

8

Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

18 000 Kč

9

Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

12 000 Kč

10

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů)

12 000 Kč

11

Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů

24 000 Kč

13

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

24 000 Kč

17

Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 400 kg

12 000 Kč

POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s více než 150 včelstvy)

MAXIMÁLNÍ Dotace v Kč na 1 kus

1

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky

48 000 Kč

2

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů

36 000 Kč

3

Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) – elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu

36 000 Kč

4

Nádoba umožňující temperaci, čistění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více

8 000 Kč

5

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu

24 000 Kč

6

Chladící technologie s výkonem nad 25 m3 sloužící ke skladování plástů

48 000 Kč

7

Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček

48 000 Kč

8

Etiketovací zařízení

24 000 Kč

9

Balící zařízení do druhého a dalšího obalu

24 000 Kč