PRÁCE S PYLEM

V dané kategorii naleznete  veškeré potřebné náčiní pro plnohodnotnou práci s pylem a jeho dalším zpracováním. Pyl slouží k rozmnožování rostlin, na to aby se dostal z rostliny na rostlinu, potřebuje rostlina opylovatele. Rostlina produkuje více pylu, než je nezbytně potřeba pro opylení z důvodu lákadla pro opylovatele. Včela přelétává z květu na květ a na její chlupaté tělo  se nachytá pyl. Za letu jej včela nohami otírá a formuje do rousek na zadním páru nohou. Aby vytvořila jeden pár rousků, musí obletět přibližně 80 květů.

Podle barvy rousků lze určit, kterou rostlinu včela navštěvovala. Velmi účinný pyl je z vrby, ovocných stromů, řepky olejky, kaštanu koňského, kaštanu jedlého, hořčice, ohnice, máku a jetele. Středně účinný pyl je ze slunečnice, lísky, olše topolu, buku, dubu, javoru, pampelišky a chrpy polní. Včelstvo spotřebuje za rok asi 30 kg pylu, přičemž jeden rousek váží přibližně 7 mg. V současné době výnos z medné snůšky kolísá a pyl poskytuje velice zajímavou možnost jak zvýšit rentabilitu včelaření. 

Pyl je pro člověka zdrojem vitamínu a bílkovin,  Pyl a perga podporují  organizmus k rychlé obnově duševní a fyzické síly, zvláště v rekonvalescenci po vyčerpávajících chorobách a po operacích. Oceňují ho také sportovci. Preventivně ho lze užívat jako doplněk stravy v době zvýšené psychické nebo fyzické zátěže, působí příznivě na vývoj dětského organismu, přispívá k regeneraci vlasů a nehtů. Perga je bohatým zdrojem vitaminů a enzymů, antioxidantů, posiluje organismus a imunitu. Má blahodárné účinky na hormonální aktivitu, je využíván také při menopauze, podporuje životní vitalitu a energii, je příznivý pro činnost zažívací soustavy, pomáhá proti únavě, má pozitivní vliv na duševní stav.

Rozlišujeme několik druhů pylu: 1/ Rouskový pyl a 2/ Perga / Plástový pyl nazývaný také včelí chléb.

Ad 1/ Rouskový pyl:  Jedná se o tzv. nezpracovaný pyl včelami přenesený na zadních nožičkách. Pro včelstvo znamená květní pyl především bílkovinnou stravu s dostatečným obsahem vitamínů. Umožňuje tvorbu nejen včelího jedu, vosku a tvorbu mateři kašičky, kterou mohou mladušky produkovat jen při pylové potravě. Nejvíce pylu potřebuji rostoucí larvy pro jeho obsah stravitelných bílkovin.

Možnosti sběru pylu je několik: a)  do podmetu se umístí pylochytová deska/mřížka s otvory 
b) další možností je česnový pylochyt. 
Ad a) Výhodou podmetového celodnového pylochytu je hlavně to, že je uvnitř úlového dna a zaujímá mnohem větší plochu.

Ad 2/  Perga / Plástový pyl: Rozdílů mezi rouskovým pylem a pergou je několik, asi nejhlavnější je ve způsobu zpracovaní pylu. Pylové zrnko je včelami do plástu udusáváno spolu s enzymy, probiotickými bakteriemi a kvasinkami, které později pomáhají jeho narušení. Napěchovaná zrnka v plástech jsou utěsněna medem a voskem, čímž je vytěsněn veškerý vzduch, a díky teplu v úlu pomalu začíná kvašení. Tímto procesem dochází doslova k alchymistickým reakcím a výsledkem jsou snadno vstřebatelné živiny. Pyl perga přitom slouží k výrobě mateří kašičky, což je samo o sobě důkazem, že jde o kvalitnější produkt, v zásadě včelami zpracovanou původní surovinu. Podstatné ale je, že perga je pro člověka mnohem snáze stravitelnější, využitelnější a také znamená nižší riziko alergické reakce na pyl jako takový. Využitelnost látek pergy je přibližně 4x větší než u rouskového pylu.

Možnosti získaní pergy je několik: 

a)  přímo ručním vypichováním ze zásobních pylových plástů. Existuje tzv. ruční vypichovač pergy , tenhle způsob získávaní je ale hodně pracný.
b)  Přístrojem po zmražení a vyřezání zásobních pylových plástů, zde je důleźité se zameřit na správné vyčišténí pergy. Dle způsobu čistění může obsahovat zbytky včelího vosku. Včelí vosk není na závadu, používá se i v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Seřazení