Kompletní chovná sada Langstroth 2/3 je určena jak pro zkušené tak i začátečníky, rámková míra Langstroth 2/3,
Obsahuje 1x plodový rámek, 1x klícku plodového rámku, 1x zadní krytku plodového rámku, 500x dýnko, 50x dýnková mateční miska, 20x mateční klícka, 3x mateční lišta, 1x chovný rámek, 1x verzatilka pro snadnou manipulaci s dýnky
Materiál: polypropylen s tepelnou odolností do 100°C
Atestace pro styk s potravinami a zdravotní nezávadnosti

NÁVOD K POUŽITÍ CHOVNÉ SADY
1. Postup použití Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod:
1. Osaďte otvory v plodovém rámku dýnky.
2. Na zadní stranu (s vylisovanými hranami šestiúhelníku) plodového rámku nasaďte černý kryt.
3. Lehce povoskujte horní hrany buněk, jako u klasických plastových rámků.
4. Vložte do včelstva nejlépe mezi dva již zaplodované rámky.
5. Po třech až sedmi dnech zkontrolujte stav vystavění, zakladení, případně líhnutí larviček.
6. Přemístěte pomocí verzatilky dýnka osazená larvičkami, případně vajíčky do dýnkových matečních misek.
7. Dýnky osazené mateční misky zasuňte do chovné lišty a tuto vložte do chovného rámku.
8. Takto připravený rámek vložte do připraveného (osiřelého) včelstva bez matky.
9. Se zavíčkovanými matečníky nemanipulujte dříve, než dva dny před vylíhnutím. Pro zajištění co nejrychlejšího zakladení plodového rámku je možné chovnou matku uzavřít na plodový rámek pomocí celoplošné klícky. 

Obsah balení: Seznam dílů chovné sady ● 1x plodový rámek ● 1x klícka plodového rámku ● 1x zadní kryt plodového rámku ● 500x dýnko ● 50x dýnková mateční miska ● 20x mateční klícka ● 3x chovná lišta ● 1x chovný rámek ● 1x verzatilka ● 1x návod 3. Záruka

Záruční podmínky. Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data nákupu. Pro uplatnění reklamace doporučujeme předložit nákupní doklad. Záruka je poskytována pouze v oprávněných záručních případech, a to při materiálových nebo výrobních vadách. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze. Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě: ● používání výrobku pro jiné účely než je uvedeno v tomto návodu ● mechanického poškození výrobku ● vystavení teplotě nad 100°C ● opotřebení výrobku nad rámec běžného používání ● poškození výrobku vlivem živelné pohromy

Výrobce: Firma Jaroslav Pokorný Krajířova 167/I. 380 01 Dačice, CZE IČO: 157 93 583 DIČ: CZ501123213 Email: ramky@pokornydacice.cz WWW: www.pokornydacice.cz/plastove-ramky
 

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)