Volně prodejný medicinální bílý olej. Jedná se o kvalitní medicinální olej, který je homogenní směsí nasycených alifatických a alicyklických uhlovodíků s bodem varu převážně nad 350 °C.
Medicinální olej je získáván ostrou kyselinovou rafinací základových olejů.

Medicinální bílý olej je čirá bezbarvá olejovitá kapalina bez chuti a bez zápachu. Při mírném zahřátí se projeví slabým zápachem charakteristickým pro ropné oleje. Ve smyslu STN 65 0201 je medicinální bílý olej 15 hořlavou kapalinou IV. třídy nebezpečnosti.

Medicinální bílý olej se používá zejména v potravinářském a kosmetickém průmyslu při výrobě olejů, mastí a krémů. Medicinální bílý olej 15 se skladuje v uzavřených obalech dostatečně chráněných před povětrnostními vlivy v rozmezí teplot od - 20 do 30 °C.
Objem nádoby: 0,5 litr.

Nebezpečí:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  Ve smyslu STN 65 0201 je medicinální bílý olej hořlavou kapalinou IV. třídy nebezpečnosti.

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)