Kompletní chovná sada pro rámkovou míru 39x24

1. Postup použití
Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod:
1. Osaďte otvory v plodovém rámku dýnky.
2. Na zadní stranu (s vylisovanými hranami šestiúhelníku) plodového rámku nasaďte černý kryt.
3. Lehce povoskujte horní hrany buněk, jako u klasických plastových rámků.
4. Vložte do včelstva nejlépe mezi dva již zaplodované rámky.
5. Po třech až sedmi dnech zkontrolujte stav vystavění, zakladení, případně líhnutí larviček.
6. Přemístěte pomocí verzatilky dýnka osazená larvičkami, případně vajíčky do dýnkových matečních misek.
7. Dýnky osazené mateční misky zasuňte do chovné lišty a tuto vložte do chovného rámku.
8. Takto připravený rámek vložte do připraveného (osiřelého) včelstva bez matky.
9. Se zavíčkovanými matečníky nemanipulujte dříve, než dva dny před vylíhnutím.

Pro zajištění co nejrychlejšího zakladení plodového rámku je možné chovnou matku uzavřít na plodový rámek
pomocí celoplošné klícky.

2. Obsah balení
Seznam dílů chovné sady
● 1x plodový rámek
● 1x klícka plodového rámku
● 1x zadní kryt plodového rámku
● 500x dýnko
● 50x dýnková mateční miska
● 20x mateční klícka
● 3x chovná lišta
● 1x chovný rámek
● 1x verzatilka
● 1x návod
Materiál - polypropylen
(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)