Kyselina mravenčí 65 % - 1 litr
Kyseliny nezasíláme přepravní službou.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Kyselinu mravenčí neposíláme, pouze osobní odběr na prodejně.
(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)