4-nástavkový úl s maximální výbavou připravený rovnou k použití
Atestace pro styk s potravinami a zdravotní nezávadnosti
Plášť je vyroben z materiálu s UV stabilizací

Sestava úlu DADANT obsahuje:
1x dno - sokl s výsuvnou zásuvkou a paropropustnou fólií pro kontrolu mělí a roztoče varoázy
1x nerezová varoa mřížka
1x nástavek Dadant 39x36 - dvojitá stěna s 20mm izolační vzduchovou mezerou
10x žlutý rámek Dadant 39x36 PLUS
1x zelený rámek Dadant 39x36 PLUS pro volnou stavbu
3x polonástavek 39x12 - dvojitá stěna s 20mm izolační vzduchovou mezerou
33x žlutý plastový polorámek 39x12 PLUS
1x červená stanová střecha - opatřená dílem s otočnou větrací ružicí a zabudovanou střešní uteplivkou
1x stropní krmítko s obsahem 6l a možností krmení i těstem
1x včelí výkluz pro odvčelení medníku
1x propolisová mřížka
3x česníko, 1x leták
8x šroub a 4x upevňovací příčník k uchycení úlu
U každé sestavy je si možné zvolit druh střechy plochá/stanová
Návod pro plastový úl je ke stažení ZDE

NÁVOD K POUŽITÍ PLASTOVÝ ÚL
UPOZORNĚNÍ! Před prvním použitím úlu  se pečlivě seznamte s tímto návodem.

1. Základní popis úlu Plastový úl KOMPLET je konstrukcí klasický 3-nástavkový úl pro nejrozšířenější rámkovou míru v České republice a to 39x24. Úl dodáváme již kompletně vybaven a sestaven pro okamžité použití. Obvodový plášť úlu je z ABS plastu s UV ochranou a je tvořen třemi segmenty - spodní, střední a vrchní. Díky variabilitě a širokému sortimentu příslušenství je možné sestavovat různě vysoké jednotlivé pláště úlů. Například spojením pouze jednoho spodního a jednoho vrchního dílu a polonástavků získáte plášť úlu pro naše polorámky 39x12. Toto řešení ocení zejména méně fyzicky zdatní včelaři a včelařky pro jeho poloviční váhu při manipulaci např. s plným medníkem. Naopak ? Dále je možné sestavit úl s použitím klasického nástavku 39x24 a polonástavku 39x12 pro použití rámků o rozměrech 39x36, což je velikost rámků, která je vhodná pro chov včel systémem Dadant tj. chov bez použití mateřích mřížek - matka má dostatečný prostor v plodišti a nic ji nenutí klást vajíčka v mednících. Důležitou vlastností našich úlů je jejich tepelná izolace, v zimě proti mrazu a v létě proti přehřátí. Zde jsou použity vzduchové kapsy mezi pláštěm úlu o šířce 20 mm. Tím, že vzduch má cca 6x menší tepelnou vodivost než měkké dřevo, je tak tepelná izolace dostatečně zajištěna. Proto je dobré neuzavírat úl kompletně ani v těch největších mrazech a nechat jej lehce dýchat. Velmi důležitým faktorem je tedy větrání úlů. Těsně pod okrajem střechy je 8 větracích otvorů chráněných mřížkami a ve stropu je větrací ružice, pomocí které můžete plynule nastavit intenzitu větrání bez toho, abyste museli úl otevírat u ploché střechy je tak důležité nechat otevřený i výparníček. Opět platí, co bylo napsáno výše, i v zimě nechte včelkám pootevřené větrání, úl je vyroben precizně a nikde nejsou žádné netěsnosti jako u úlů dřevěných. Dno v soklu je opatřeno děrovaným šuplíkem, ve kterém je vložena paropropustná fólie pro kontrolu mělí a vario roztoče. Pokud včelař v horkých dnech tuto folii vyjme, může tak úl větrat celým dnem. V přední stěně pláště úlu je otvor o průměru 25 mm, který je možné uzavřít z obou stran zátkou nebo do něj vložit česínko s otočným kolečkem, které má čtyři různé polohy: úplné uzavření, pouze větrání, průchod pouze pro včely dělnice a plné otevření. Hlavní česno úlu je opatřeno odnímatelným letákem, kterým lze například při transportu vlastní česno uzavřít. V česnu jsou dva posuvné segmenty, jejichž vzájemným posouváním lze plynule nastavit šířku česna od úplného uzavření až do šířky 31 cm. Přitom jeden segment může uzavírat česno zcela a druhý segment je opatřen větracími otvory, takže i při jeho uzavření je úl stále větrán. Na spodní straně dna jsou sedla a zalisované matice M6, pomocí nichž je možné úl připevnit ke konstrukci zhotovené například z profilu 40x40 mm. Na bocích pláště jsou umístěna madla, pomocí nichž lze jednotlivé oddíly - medníky a plodiště přemísťovat. Dále na boku horního segmentu jsou umístěna zvedátka, pomocí nichž je možné díly, které včely zatmelí, nadzvednout a snadněji oddělit i bez rozpěráku. Střešní díl je opatřen západkami, které zabezpečují dobré upevnění střechy k úlu bez jakýchkoliv závaží. K přikrmování včelstva lze použít kapsové krmítko o objemu cca 5 litrů roztoku. Krmítko má stejné rozměry jako dva rámky 390x240, takže jej lze vložit dočasně jak do plodiště, tak do medníku dle uvážení včelaře. Součástí krmítka jsou dvě sklopná ouška, která umožňují snadnou manipulaci a dřevěná loučka sloužící jako plovák. Mezi plodiště a medník je možné vložit mateří mřížku a pod strop je velice vhodné vkládat mřížku pro sběr propolisu.

2. Technické údaje a popis úlu 

2.1. Technické údaje Rámková míra úlu KOMPLET je 39x24, celý úl se skládá ze 3 segmentů spodního (dno), středního (nástavky) a horního (střecha). Rozměry úlu KOMPLET se třemi nástavky 39x24 jsou š/h/v 510x510x910 mm a váha 21 kg (ve výchozí konfiguraci). Aktuální konfigurace našich sestav naleznete vždy na našem webu a mohou se postupem času lišit, proto doporučujeme se seznámit nejdříve s aktuální nabídkou u které vždy najdete přesný seznam jednotlivých dílů. Volitelné příslušenství jako jsou polonástavky 39x12, polorámky 39x12, rámky pro volnou stavbu 39x24, Dadant rámky 39x36, pylochytová mřížka, stropní krmítko, madlo pro manipulaci s rámky, plochá střecha atd. najdete na našich stránkách www.pokornydacice.cz/plastove-ramky/. Části zařízení přicházející do styku s medem jsou certifikovány Státním zdravotním ústavem ve Zlíně pro zdravotní nezávadnost a styk s potravinami.

2.2. Skladovací, přepravní a provozní teploty Doporučené skladovací podmínky jsou od 0°C do 30°C, provozní podmínky úlu pak od -35°C do 60°C. Doporučená relativní vlhkost vzduchu pro skladování i provoz je do 80% vzdušné vlhkosti. Při přepravě úlů tyto transportujte vždy ve svislé poloze, neklopte je a zabezpečte volné vnitřní součásti, jako jsou rámky, krmitka atd. proti volnému pohybu tak, aby se úl či toto příslušenství samovolným pohybem nepoškodilo.

3. Důležitá upozornění
3.1. Návod Pečlivě si prostudujte návod k obsluze, důsledně dbejte pokynů a návod si uschovejte, úl instalujte dle pokynů tohoto návodu.

3.2. Plastové rámky Plastové rámky před prvním použitím natřete tenkou vrstvou vosku včetně bočních louček, postačí horní hrany buněk. Plastové rámky ani další součásti úlu nikdy nevyvařujte v parním/slunečním tavidle. Deklarovaná tepelná odolnost u polypropylénových rámků (žluté, černé, zelené) a ostatních dílů z něj vyrobených je 100°C, což je teplota maximální nikoliv teplota které vydrží být vystaveny delší dobu. Pro ostatní díly a bílé rámky z polystyrenu je maximální teplota stanovena na 70°C. Rámky po každém tepelném namáhání doporučujeme proložit (viz odkaz na naše stránky níže) aby se zabránilo případné deformaci při jejich nerovnoměrném chladnutí. Více postupů na ošetření našich rámků najdete na našich stránkách: http://www.pokornydacice.cz/plastove-ramky/katalog-plastove-ramky.html

3.3. Větrání Jelikož je úl vyroben precizně a nikde nejsou žádné netěsnosti, je nutné zabezpečit dostatečné větrání i v zimních mrazech, proto nikdy úl kompletně neuzavírejte. Cirkulace vzduchu je důležitá v každém ročním období. Pokud nebude úl dostatečně větraný může se na stěnách srážet voda a v případě, že použijete dřevěné rámky vám tyto mohou plesnivět.

3.4. Hygiena Při používání plastového úlu KOMPLET je třeba dodržovat základní hygienické zásady vyplývající z chovu včel a pro styk s potravinami.

3.5. Manipulace s úlem Náš úl není v žádném případě určen jako hračka pro děti nebo pro domácí zvířata, výrobce nenese naprosto žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Tento výrobek je, jen a pouze, určen pro chov včel. Při nacvakávání červené stanové střechy směrujte tlak dlaněmi cca 3-4 cm od okraje převisu střechy, vyhnete se tak případnému zlomení okraje střechy. Vždy pod střechou, pokud není nacvaknutá na stropním krmítku, používejte propolisovou mřížku. Předejdete tak zalepení větrací ružice propolisem a následně jejímu zdlouhavému a pracnému čištění.

4. Určené použití

Plastové úly KOMPLET jsou určeny pro venkovní i vnitřní použití. Svrchní díly úlu jsou vyrobeny z materiálu s UV stabilizací pro jeho ochranu. Díky tomuto nejste nijak omezeni, kam Váš nový úl celoročně umístíte.

5. Sestavení úlu a jeho následné použití

Náš plastový úl KOMPLET vám přijde již sestaven a připraven k použití. Doporučujeme pouze jednotlivé díly omýt vlažnou vodou kvůli možnému znečištění prachem během transportu či při skladování a natřít rámky tenkou vrstvou vosku, jak bylo uvedeno výše v oddíle 3. Důležitá upozornění.

6. Údržba, čištění a odstranění závad

6.1. Údržba Plastový úl komplet je prakticky bezúdržbový, je ale nutné samozřejmě dbát hygienických zásad a nařízení platících pro chov včel a styk s potravinami.

6.2. Čištění Pro běžné čištění od prachu a nečistot postačí úl omýt teplou vodou s běžným saponátem na kuchyňské nádobí. V případě, že jej potřebujete z jakéhokoliv důvodu dezinfikovat, lze použít běžné dezinfekce a následně důkladně omýt vodou, aby nikde tato nezůstala a nepřišla tak do styku medem a dalšími produkty. Optimální čištění či oplachování po desinfekci je wapkou (vysokotlakým vodním čističem) a obyčejnou vodou. Příslušenství vyrobené z polypropylénu (rámky, krmítka atd.) je netečné vůči organickým kyselinám a rozpouštědlům a nelze tak jejich povrch naleptat.

6.3. Postup v případě závad V případě, že se vyskytne na včelím úlu mechanická závada způsobená běžným užíváním, prosím kontaktujte prodejce nebo přímo výrobce pro dohodnutí postupu reklamace. Kontakty jsou uvedeny níže. Občasným jevem, který se může vyskytnout, je pokroucení rámků, to může být způsobeno nesprávným uložením, nebo při transportu. Náprava tohoto jevu je ale velice jednoduchá, stačí, když rámky na pár hodin při pokojové teplotě vyvěsíte (jako jsou v úlu) nebo položíte na rovný povrch a sami se srovnají. Tato lehká deformita je způsobena vlastnostmi materiálu, ale díky své tvarové paměti se vrátí za pár hodin zpět do původního tvaru. V případě, že však ponecháte delší dobu, například bílé rámky z polystyrenu, v létě na slunci za oknem auta, se tyto mohou zdeformovat tepelně a pak se již do původního tvaru nevrátí. Toto ovšem není považováno za závadu, ale jde o nesprávné užívání.

7. Likvidace Včelí úl předejte k ekologické likvidaci:
1) V jakémkoliv sběrném dvoře v místě Vašeho bydliště
2) Výrobci úlu viz www.pokornydacice.cz Likvidace musí být provedena v souladu s nařízením vlády (evropské direktivy) – zákon 185/2001 Sb. (2002/95/EC) o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

8. Záruka Záruční podmínky

Na včelí úl je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data nákupu. Pro uplatnění reklamace doporučujeme předložit nákupní doklad a vyplněný záruční list. Záruka je poskytována pouze v oprávněných záručních případech a to při materiálových nebo výrobních vadách. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze. Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě: - používání výrobku pro jiné účely než je uvedeno v tomto návodu - mechanického poškození výrobku - opotřebení výrobku nad rámec běžného používání - poškození výrobku vlivem živelné pohromy

Výrobce, generální dodavatel a nositel servisu: Firma Jaroslav Pokorný Krajířova 167/I. 380 01 Dačice, CZE IČO: 157 93 583 DIČ: CZ501123213 Email: ramky@pokornydacice.cz WWW: www.pokornydacice.cz/plastove-ramky
Stav návodu platný ke dni 1.7. 2018
(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)
(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)